Ēni trokšņo.

3. Kārlis Bika Gaujienā Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 440, 2.

Kurpnieks Vīgants, iedams pusnaktī pa Sikšņu muižas daļu caur mežu, tā ap Augstbiržu māju, aukstā ziemas laikā izdzirdējis smalkā balsiņā mazu bērnu raudam. Šis noteicis: «Ko tu; vells, tur vari pieraudāt?» Tā uz reizi bērns sācis raudāt pašam zem kājām. Gan spārdījis kājām, bet raud un raud tikpat. Aizmetis krustu, skaitījis tēva reizi un steidzies no meža ārā. Atnācis pie Augstbiržiem, dziedājis gailis un tad raudātājs apklusis.