Ēni trokšņo.

5. J. Luters no O. Vīksnes Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Otaņķē Aniķa namelī gulējis slims vecs vīriņš. Pa naktim viņš nevarējis gulēt. Viņu rāvuši dažādi gari no gultas ārā. Viņš lūdzis savu kaimiņu Rasiņu, lai nākot pa naktim pie viņa stāvēt klāt. Kaimiņš gājis arī. Nākošā naktī kaimiņš paņēmis bībeli, iededzinājis uguni, un pie vecā klāt sēdot, lasījis. Pusnaktij nākot, ienākuši namā atkal spoki, bet nedrīkstējuši iekšā nākt. Kādu laiku izdauzījušies pa namu, spoki apklusuši un pazuduši. Tā tas turpinājies katru nakti. Pēc kādām trim četrām dienām vīriņš nomiris. No tā laika varējuši gulēt, kas tik gribējuši. Neviens vairs nenācis no gultas raut ārā.