Ēni trokšņo.

8. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr

Grobiņā pie ārsta Grota kunga kalpojušas divas meitas : Otīlija Stāmere un Marija Freimane. Vienu reizi ārsts ar savu kundzi un meitu izbraukuši viesos. Meitas divas vien palikušas mājā. Vakarā meitas palikušas ilgāku laiku vakarot. Ap pusnakts laiku meitas izdzirdējušas, ka pa istabām kaut kas staigājot. Meitas domājušas, ka ielauzušies zagļi, tāpēc ka kungu nav mājā, un zagli droši var iet. Meitām palicis bail un viņas nedrīkstējušas nekur iet. Zagļi staigājuši apmērām stundu pa istabām un pēc tam troksnis noklusis. No rīta meitas apskatījušas visas malas un nekur nekas nebijis ņemts: Meitas domājušas, ka tie ir spoki bijuši.