Ēni trokšņo.

9. Ciemīte Stendē, T. Dzintarkalna krājumā.

Stendes pagastā netālu no stacijas par vienu saimnieku ērbēģi ticis stāstīts, ka tur rādoties spoki. Tur nometušies uz dzīvi viens vecs vīrs ar savu sievu, kas stāstījuši, ka pa naktim varot dzirdēt, ka kas pa istabu staigājot un mētājot pa galdu nažus un kaŗotes. Dažreiz atkal kāds raujot deķi no gultas nost un ceļot spilvenus augšā; bet kad uzrājoties, tad paliekot kādu laiku mierā. Citureiz dzirdējuši tur tādu troksni, kā zirga sprauslošanu. Tagad tas ērbērģis jau ir noplēsts.