Ēni trokšņo.

14. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Aumeisteŗu pils neesot gluži tīra no ermiem. Pa naktim, bieži vien, klaudzot durvis, smejoties un dažreiz arī dziedot. Kad gailis dziedot, tad pilī viss esot atkal klusu un mierīgi.