Ēni trokšņo.

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

Ja kādam gadījies iet ap pusdienas laiku vai pusnakti gar Āža purvu (Ķenģu muižas robežās), tad tas redzējis dancotājus. Dancotāji bijuši pavisam trīs.