Ēni trokšņo.

20. Aina Zommere Priedainē.

Buļļu galā netālu no jūrmalas meža vidū atradās viena pļava, iesaukta par Piķīti. Pļava visapkārt ieslēgta ar cieši saaugušām priedēm un eglītēm. Agrāk tur bijusi laupītāju nometne, un tur izdarīts daudz noziegumu. Zaļumnieki no šās vietas izvairās, īpaši naktīs, tad izliekas, ka dzirdētu gan cilvēku komandas, gan vaimanas, gan arī stiprus kliedzienus.