Ēni nogalināti.

2. J. Zilmanis Pēterniekos pie Jelg. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 172, 11, 28.

Reiz medinieks gājis lielā mežā medņus šaut. Aizgājis ierastā vietā, vēl bijis par agru, un tādēļ būdas priekšā sakūris uguni un sildījies. Te piegadījies viens jaunskungs plānā, plānā kamzolītī un arī sildījies. Medinieks vaicājis: kas viņš tāds esot? Vai labs gars, vai ļauns? Jaunskungs nekā neatbildējis. Vaicājis ir otrreiz, vēl neatbildējis. Tad medinieks pakampis savu flinti un šāvis spogu jaunkungu. Izšāvis, apskatījies - kas ir - jaunkunga vietā atradis vecu ratu asi gar zemi nokritušu. Nu gaidījis gaismu, nošāvis vienu medni un steidzies mājā citiem stāstīt, ko piedzīvojis. Atnākuši citi, meklējuši, meklējuši ratu asi, bet nav dabūjuši vairs - kur palikusi, kur ne?