Ēni nogalināti.

3. H. Skujiņa Bilskas pag.

Mežsargs naktī gājis pār Rustupa tiltu. Kad viņš bijis pie tilta, tad uzreiz sacēlies tāds savāds, kā rūciens, kā spurciens, un mežsargam priekš acim griezies vesels pelēks juceklis, ka nekā vairs nav varējis redzēt. Mežsargs norāvis no pleciem plinti un izšāvis. Viss uzreiz pazudis. Bijusi atkal skaidra zvaigžņota nakts.