Vadātājs dzīvnieka izskatā.

1. O. Ķida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 981, 1.

Saimnieks, no dzirnavām braukdams, braucis tumšā rudens naktī pa meža ceļu Te piepēži ieraudzījis baltu zirgu ēdam. Gribējis to aplūkot, piesējis savu zirgu un gājis uz to pusi. Bet izgājies un nevarējis nemaz baltiņam klāt pieiet. Baltiņš bijis mānis un nevis zirgs. Nu atmetis ar roku un gājis atpakaļ pie sava zirga, bet nevarējis vairs zirgu uziet. Rītā atjēdzies, tad atradis zirgu kā pats bija piesējis.