Vadātājs dzīvnieka izskatā.

8. Zaļaiskalns Rāmuļos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 983, 3.

Reiz Ķēsu mājas saimniekam ap pašu pusnakti iznācis jāt gar Raunu mājai piederīgu vecu sagāztu siena šķūni; kas atrodas ezera malā. Atliekas vēl tagad redzamas. Jā. un kā nu gājis gar šķūni, tā izskrējis no turienes pamazs, melns suns ar brīnum lielu galvu. Viņš nemaz nerējis, bet ķēries vien šim pie kājām, lūkodams zirgam mugurā tikt. Šis savilcis kājas zirgam uz muguras un sācis jāt, cik vien zirgs jaudājis ; bet tad piepēži suns pārvērties par kaķi un vienā lēcienā uzlēcis zirgam mugurā aiz jātnieka. Nu vairs zirgs nemaz nevarējis paskriet, tikai maz vien vilcies uz priekšu, un tomēr zirgs bijis gluži slapjš, ka kūpējis vien ; pats jātnieks gluži bijis pārbijies, ka nevarējis ne locekļa kustināt. Tā viņš mazu gabalu, kur citreiz nevajadzējis ne 5 minūtes laika, jājis varbūt vairāk par pusstundu. Tiklīdz pārjājis pār Raunu mājas robežu - kaķis nozudis un zirgs sācis rikšot.