Vadātājs dzīvnieku izskatā.

10. Kanaviņš Gulbenē Zin. Kom. kr. LP, 987, 1.

Vīrs gājis pa mežu un ieraudzījis piepēži pie kājām lapsiņu, gribējis saķert, bet lapsiņa nobūrusi pirkstus: tvēris, ķēris, nevarējis noķert. Tā ķerdams, viņš arvienu skrējis lapsiņai pakal un saskraidījis visu nakti, noķert tomēr nevarējis. Gaismiņai austot, lapsiņa izputējusi un nu vīrs atradies otrā pusē mežam.

P i e z ī m e. K. Tarzieris ir vēl piesūtījis Brīvzemniekam (Sborņik, 83, 67) teiku, kur zaķis ir par vadātāju. Bet tā kā Tarzieris teikā ir iepinis Jodu, Jupi un Nātiņu, tad teika nav še uzņemta, lai arī A. L. P. ir to ievietojis savā krājumā (VII I, 988, 2). Jods un Jupis Druvienā gan laikam nebūs tautas valodas vārdi. P. Š.