Vadātājs dzīvnieka izskatā.

11. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

Reiz man viena sievīna par tiem pašim Aumeisteru pagasta Paltnīcas kalnim stāstīja tā. Šī gāsi pa pašu pusnakti pār kalnu. Bet kā šī uz paša kalna muguras, tā šai sākušas tādas kā pīles, kā zosis pa kājām velties un šī vais nevarēsi nekādā jēgā tikt un sākusi maldīties un uz riņķi vie gāsi. Ka nodziedāš gailis, ta tik sievīna tikusi vaļā un tai pašā vietā vie bīsi, kur šai pīles vai zosis sākušas pa kājām velties.

P i e z ī m e. Treimaņu Jānis Bērzniekos uzrakstījis teiku, kur vista ar cāļiem mānījusi gājējus pie Velnu bedres (Jkr. IL LP, VII, I, 985, 1).