Vadātājs dzīvnieka izskatā.

12. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 185, 5.

Opeltienas dūkstī ( 2 ½ verstes no baznīcas, Rīgas lielceļa malā) pusnaktīs dziedot zeltīts putns un mānot gaŗāmgājējus, lai šo ķer. Līdz ko sākot ķert, putns virzoties uz priekšu un iemānot dūkstes bezdibinā. Reiz šai dūkstī esot noslīcis pastinieks ar trim zirgiem.

Tāpat Āriņa kalnā, turpat pie dūkstes, viens vīrs redzējis ceļa malā divi vīrus pie uguns. Piegājis klāt - ne vīru, ne uguns vairs. Cits atkal redzējis turpat priedēs pie uguns lielu pulku laužu. Tie visi dziedājuši. Piegājis klāt, noķēris vienu vēl pie rokas - kas ir - visi nozuduši un šim atradies priedes: zars rokā.