Velns par vadītāju.

4. Briežu muižā. LP, VII, I, 949, 4.

Reiz no Valmieras pa Briežu muižas lielceļu braukusi sieviete. Braukusi, braukusi - tai izlicies itkā pa to vietu atpakaļ braukusi, pa kuŗu nule pat aizbraukusi. Bet viņa nebraukusi vis atpakaļ, velns tikai acis apmānījis un novedis braucēju pa Sietiņu silu uz klinti, no kurienes zirgs ar aizjūgu, ar braucēju nogāzies lejup. Zirgs nosities, sieviete palikusi dzīva.