Velns par vadātāju.

6. Raudaviete Bērzaunē. Etn. III, 1893. LP, 950, 6.

Devenā, pašā muižā, dzīvojis velns. Ja tas rādījies kādam, tad kāda nelaime bijusi gaidāma. Modere jau noteikusi kārtniecēm, lai nekā tūlīt nerunājot, ja kautko savādu redzot. Otrā, trešā dienā varot runāt. Divas kārtnieces gājušas vakarā lopu aplūkot un redzējušas, ka melns kungs cērtot laidaram vārtus kopā: Apskatījušas govis, tāpat cērtot, bet nekā nesacījušas. Otrā vakarā gājušas otras divas, tās aizgājušas uz istabu, tūlīt stāstījušas un tūlīt otrā rītā kārtnieks iekritis brāgas kubulā un noslīcis. Modere teikusi, ja nebūtu līdz trim vakariem nekā stāstījušas, tad nebūtot slīcis.