Velns par vadātāju.

8. P. Siliņš Siguldā.

Reiz pats velns izsūtījis savus kalpus, lai piemānītu cilvēkus. Tad izgāja tas visuvecākais kalps un gribēja piemānīt vienu meitu: visur, kur tikai meita gāja, tur gāja velns līdzās. Bet tad nezin kā vienreiz meita apmanījusi, ka velns šai tur pa kājām kuļas un, neko vairāk, tūliņ metusi krustus. Kā metusi krustus, velns pārvērties par melnu kuili un grasījies meitai virsū brukt; bet meita metusi otrreiz krustus. Kā metusi otrreiz, velns pārvērties par lielu čūsku un meties virsū. Tomēr kad ir no čūskas meita nebēgusi, tad velna kalps pazudis, kā migla pēc pūsniņas pazūd. Velna kalps aizskrējis pie velna un velns vaicājis: «Cik dvēseļu saķēri? Taviem citiem biedriem ir katram pa seši, vai tev arī ir tikdaudz?» Atteicis, ka neesot nevienas pašas dvēseles - vienu meitu tur gan gribējis valdzināt, bet tā viņu izmuļķojusi. Tad velns sapīcis par tādu atbildi un gribējis tam asti nogriezt un pazemināt par viszemāko velnu pulkā. Bet šis sācis aplam lūgties, lai asti neaiztiekot vis, būšot mocīties un gādāt kautkur dvēseles iegūt. «Labi!» velns apmierinājies, skrej tad pie tā vecīša, kas 30 gadu Dievu vien lūdz un velnu ne minēt nav minējis!» Velna kalps aizskrējis pie vienas upes un gaidījis vecīti, pliks iebridis ūdenī. Bet vēl nebijis vecītis ne nācis, jau gadījies cits ķēriens: nācis dzirnavnieks pusdzērumā no kroga un, pliko ūdenī ieraudzījis, apstājies. Tomēr plikais sācis šo zaimot un izsmiet. Tas dzērājam bijis par daudz: «Kā vari mani zaimot?» viņš noprasījis un tūliņ bridis ūdenī lielmuti tvarstīt. Bridis, bridis - ik pabridis gabalu ik plikais pavirzies dziļāki, vilinādams dzelmē. Tikām, tikām ar dzirnavnieku darbojies, kamēr noslīcinājis cilvēku - dvēsele rokā. Nu tikai vēl dievbijīgā vecīša trūcis. Bet arī to drīzumā sadabūjis: viņš pārvērties par putniņu, nometies vecīšam pa grābienam ceļā. Vecītis ierauga putniņu ar nolaistu spārnu un domā: putniņš sašauts jeb saplēsts - ķēris rokā, lai brūci apmazgātu upes ūdenī. Bet kā nu ķēris, tai pašā brīdī putniņš palicis par lielu putnu un aiznesis vecīti pa gaisu.