Velns par vadātāju.

12. M. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 974, 1.

Veci ļaudis stāsta, ka viņu vecāki paši savām acim redzējuši dienasvidos, naktsvidos lielu, melnu kungu lepnā karietē, četriem zirgiem, kučieri uz bukas no Sērpils Krievu purva pa gaisu aizbraucam. Kā trakais viesulis tas tad nolaidies pie lielā akmens katrreiz uz ceļa un ceļa braucējiem un gājējiem tikai pakal arvienu tuvāk un tuvāk braukdams. Ja ceļinieks nogriezies sāņus, tad kungs braucis ir tur pakal, gribēdams kājāmgājējus vai pat sabraukt. Tikai tad, kad gājēji dusmās uzsaukuši: «Nebrauciet, kungs, cilvēkam virsū!» jeb: «Sātāns grib cilvēku sabraukt!» tad trakulis pārvērties acumirklī par viesuli un ieskrējis purvā, ka koki vien nošalkuši, nobrākšķējuši.