Velns par vadātāju.

15. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz Jēkabs Upmalis bijis pie Timblera par puisi. Tur bijis neliels purvelis un aiz tā purva zirgi ēduši. Saimnieks licis viņam iet vest tos zirgus mājā. Bijusi gaiša nakts. Viņš gājis pirmo reizi apkārt, bet atnācis turpat atpakaļ. To atkārtojis vairākas reizes, bet katrreiz atnācis atpakaļ. Beidzot bridis pāri un tad tik nogājis pie zirgu. Stāsta, ka viņu esot velns vadājis.