Velns par vadātāju.

17. Raudaviete Bērzaunē. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 968, 2.

Viens darbinieks Bērzaunē atstājis zirgu turpat muižā un gribējis aiziet kājām taisnāki pa meža celiņu uz māju. Aizgājis līdz muižas kaļķu ceplim, tur iznācis pretim no cepļa melns kungs un lūdzis, lai ietot līdz uz Strīdas krogu (tagad tur tikai mežsarga māja). Kad negribējis iet, vilcis ar varu sev līdzi. Aizgājuši. Tur darbinieku apvedis kādas trīs reizes ap krogu, kamēr pierunājis iet iekšā. Darbinieks iegājis krogā, bet kungs palicis ārā, tas iekšā negājis. Pirmais izdzēris savu šņabi un lūdzis kroga meitu, lai pavadot, ka viens nedrīkstot iet. Ko meita aizgājusi atpakaļ, to kungs klāt un vilcis atkal atpakaļ uz krogu. Aizgājis un tad lūdzis atkal meitu, lai pavadot pār mazo upīti, kas ir netālu, jo šis viens ne par ko nedrīkstot iet. Kad meita aizgājusi atpakaļ,- izdzirdējis, ka atpakaļ aiz šā kas aizsvilpojot. Atskatījies atpakaļ - jā - kungs nākot pa kādiem soļiem pakaļ. Tā gājuši līdz Bērzaunes. upītei, kur ir jāiet pār laipu. Aizticis līdz puslaipai, kungs saņēmis to pie muguras un iesviedis upē. Kad gribējis tikt laukā, tas grūdis vienmēr atpakaļ. Pie upes arī ieskatījies, ka esot pats nelabais, tad sācis kliegt un turējies tikai uz augšu. Kungs pazudis. Te no otras puses atskrejot Ozola kroga modernieks un sniedzis rokas, šis pacēlis viņu uz augšu un iesviedis augšpēdu atpakaļ atvarā. Tad atkal ieskatījies, ka esot tas pats pirmējais kungs. Kur darbinieks pieķēries, tur šis plēsis rokas vaļām un grūdis atpakaļ ūdenī. Te aizticis darbinieks pa upi līdz Spikuliem, kur gadījies iziet saimniekam laukā; tas izdzirdis kliedzam, pasaucis suni un gājis skatīties, kas tur esot. Kad gribējis palīdzēt tikt laukā no upes, tad darbinieks tikām nedevis roku un neticējis, kamēr nometis krustu un nodievojies. Aizgājis uz Spikuliem, sasildījies labi un rītā atkal uz muižu - mājā nebijis. Tas bijis rudenī pašā Katriņas naktī. Lai gan sniega vēl nebijis, bet bijis jau ļoti salts. Darbinieks pats, kas šo piedzīvojis, stāstījis, cik šim esot bijušas asinis sasalušas, ka ilgi vairs nebūtu tur izcietis.