Velns par vadātāju.

18. Anna Brigadiere Kalnamuižā (Tērvetē). LP, VII, I, 970, 5.

Netālu no Kalnamuižas bijuši zviedru kapi. Daudz tur bijis kaulu un galvas kausu, bērni ar tiem ripojuši. Bet naktīs un diensvidos nedrīkstējuši tur staigāt: aplam ķēmi rādījušies. Tā vienreiz šejienes saimnieks kāds, no Jelgavas braukdams, te pie kapiem apmaldījies. Braucis, braucis - bez gala braucis - mājā netiek. Nu paskatījies pa zirga ausu starpu - redz: jaunskungs ar zirga kāju ved zirgu pie galvas riņķī vien, riņķī vien. Pārmetis krustu, noskaitījis tēva reizi, tad atjēdzies, kas par vietu: atradies tālu, tālu no mājām.