Velns par vadātāju.

21. Skolnieks J. Mintiks Strenčos.

Burtnieku draudzē starp Sveipeles un Smilceru mājām kādam vijolniekam nākot no kāzām parādījies velns. Velns skraidījis vijolniekam apkārt un vienmēr saucis: «Žīderbīder-vīrs, pagaidi.» Vijolniekam tuvāk pie mājas nākot dziedājis gailis. Velns nozudis kā viesulis.