Lietuvēns moka lopus.

3. O. Ķida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 434, 3.

Vienam saimniekam katru nakti zirgi bijuši slapji nobraukti - pat putās. Gājis sargāt - dzirdējis ap pusnakti: viens zirgs sāk stipri dindināt. Saimnieks pie durvim stāvēdams, gaida, vai nevedīs laukā. Neved. Nu gājis zirgu aplūkot un atradis zirgam kāju starpā mušu, ar šo mušu zirgs bija nokāvies slapjš.