Lietuvēns moka lopus.

6. Jaunpilī, Vidz. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 435, 6.

Lai no lietuvēna tiktu vaļā, tad ārstēja šādi. Uzgrieza lopiem uz muguras (cilvēkam uz nagiem) trīs lietuvēna krustus. Ja tādu krustu uzgriežot uz kūts durvim vai stenderes, tad lietuvēns neejot iekšā. Reiz saimniekam zirgi slapji vien stāvējuši. Aizgājis pie burvja pēc padoma. Tas mācījis, lai ejot ap pusnakti ar sveci zirgus apskatīt. Labi. Redzējis divi zirņus pa zirga muguras virsu vāļājamies. Licis uguni klāt. Te saimniece sākusi brēkt: «Manas acis, manas acis!» un palikusi akla. Zirgi arī no tās reizes vairs nav svīduši.