Lietuvēns moka lopus.

7. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, i. 436. 1.

Vienam saimniekam katru nakti govis bijušas nojātas slapjas un pienu nemaz vairs lāgā nedevušas. Gājis pie vienas pūšļotāju vecenes pēc padoma. Vecene teikusi: govis lietuvēns jājot! Lai uz ragiem uzgriežot piecstūru krustu, tad atstāšoties. Saimnieks tā darījis un patiesi lietuvēns vairs nejādelējis.