Lietuvēns moka lopus.

9. J. Rubenis Gulbenē. Zin. Kom. kr. ZP, VII, I, 425, 3.

Reiz saimnieks rīta agrumā iet uz zirgu stalli zirgus kopt un atron visus slapjus nolēktus. Otrā naktī viņš nu ies zirgus sargāt. Bet te uz reizi viņam pašam uzgulstas, kā mālu maiss virsū. Sācis nejauki kliegt. Atskrējis puisis un nodzinis lietuvēnu.