Lietuvēns moka lopus.

10. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

Vecos laikos uz Lobērģu muižas zemes bijusi maza rentes mājiņa, ko saukuši par Vecmāju. Šīs mājas sen jau vairs nav. Vecmājas kūtī pa naktim lopus mocījis lietuvēns. No rītiem govis bijušas nojādelētas gluži slapjas. Saimniece visādi izprovējusies, bet nekā nevarējusi lopus no lietuvēna pasargāt. Beidzot viņai tas tomēr izdevies. Viņa nogriezusi resnu sērmūkšļa kūju, uzgriezusi uz tās trīsdeviņus krustus un kūju nolikusi pasilē. No tās reizes nekad vairs lietuvēns pa naktim lopus nenojādelējis.