Lietuvēns moka lopus.

11. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

Vienam saimniekam lietuvēns nojādelējis zirgus. Saimnieks nekā neticis no nelabuma vaļā. Beidzot to kāds vecis izmācījis, kā lei dara. Saimnieks piesitis pie siles gala vecu zirga pakavu un no tās reizes zirgus nekad vairs lietuvēns nejādelējis.