Lietuvēns moka lopus.

12. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

Viens saimnieks manījis, ka viņa zirgi stallī bieži vien paliek slapji kā nobraukti. Viņš nu domājis, ka lietuvēns tos jājot, un gājis reiz pusnaktī ar laktānu zirgus apskatīt. Tur nu viņš arī redzējis, ka kaut kas sarkans noveļas no zirga muguras.