Velis par lietuvēnu.

4. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuvē.

Priekš kādiem trīsdesmit gadiem Katvariešos tikusi būvēta jauna māja, kuŗā kāds Finke bijis par puisi. Tūlīt pirmā naktī, kad sagājuši jaunajā mājā, Finke gultā gulēdams, dzirdējis, ka kāds nāk pa durvim iekšā, ka klaudz vien. Uzkritis viņam virsū un sācis šo žņaugt un spiest. Otrā vakarā tāpat. Nu puisim palicis bail. Sarunājis otru puisi, lai nāk pie šā nākamu nakti. Paņēmuši cirvi un plinti, aizslēguši visas durvis un sākuši gaidīt. Ap zināmo laiku dzirdējuš, ka kas nāk atkal pa visām durvim, lai gan tās bijušas aizslēgtas. Ienācis mazs sirms vecītis, balts un brangs, un teicis: «Astoņdesmit gadu atpakaļ, māte mani te nožņaudza. Abi puiši sēdējuši krēslā, atkrituši un nav spējuši darīt nekā. No tā laika bijis miers.