Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

7. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

Tāpat akal vienam saimniekam bīš naudas, kā spalu, un ka šis taisījies karauti nolikt [mirt], ta vis nevienam nevēlēš, bet aizgāš uz mežu, pie koka apracis un novēlēš tā, ka naudu varot dabūt tas, kas došot deviņas dzīvības. Bet saimnieka dēls tēvu novaktēš un tas nu kliedzis pretī: «Deviņas zivu dzīvības!» Saimnieks nodomāš, ka ar šo pats Dievīc runā, bīš arī ar mieru. Ka nu saimnieks nomiris, ta dēls izzvejoš deviņas zivis, nogriezis galvas un aiznesis pie koka, kur saimnieks naudu apracis, un tā dabūš naudu rokā.