Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

10. J A. Jansons no 47 g. v. M. Rozentāles Laukgalos.

Viens vecs tēvs gulējis slims uz miršanu, bet negribējis savu naudu atstāt piederīgiem. Apņēmies to aiznest uz mežu un paglabāt. Apracis naudu un sacījis: «Ātrāk lai tevi te neviens neatrod, kamēr deviņas vīru galvas te tiek nocirstas!» Bet kokā bijis uzlīdis viņa dēls; tas noklausījies un saucis: «Deviņas gaiļu galvas!» Bet vecais turējies pretim: «Deviņas vīru galvas!» Bet tas, kokā, turējies tik pie sava «Deviņas gaiļu galvas!» Tad vecais tēvs arī beidzot padevies: «Lai notiek tavs prāts - deviņas gaiļu galvas!» - Pārgājis mājā vecais tēvs nomiris. Bet dēls nu paņēmis deviņus gaiļus, nocirtis viņiem galvas zināmā vietā zem koka un izracis naudu.