Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

13. Skolnieks Andrejs Ritenis no 40 g. v. Miķēla Dunika, Nīcā.

Kāds vanderzellis gājis pa celu. Ceļā viņam uznāca tumsa. Viņš iegājis kādā rijā, uzkāpis uz ārdiem un tur aplicies gulēt. Pa nakti ienāk viens cilvēks, izrok pie pašas krāsns bedri, sabeŗ lielu daudzumu naudas un aprok. Apracis viņš teic: «Kas te noliks septiņas cilvēku galvas, tas to naudu dabūs.» Vanderzellis no ārdiem sauc: «Septiņas zvirbuļu galvas!» Pēc trīskārtīgas strīdēšanās naudas apracējs sauc: «Kungs, lai paliek tava griba!» Vanderzellis sameklējis septiņas zvirbuļu galvas, izņēmis naudu un dzīvojis laimīgi.