Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

17. A. Gari-Juone no 81 g. v. T. Gailuma Domopoles pag.

Dzeivuoja vīns tāvs, jam beja dāls, jis dzeivuoja cīši boguoti. Tāvs beja boguots un skūps. Seņuok vysi vacī cylvāki kruoja naudu un globuoja zemē. Nūdzeivuojis leidz kaidim ostoņdesmit godim, jis saslyma un ar kotru dīnu palyka vuojuoks un vuojuoks. Vīnu reizi vacais aizīt uz reju, dāls nūsaver, ka jis aizīt, laižās pēc juo, izkuop uz rejas un pa caurumu verās, kū tāvs darīs. Tāvs izrūk dūbīti zam bolkas un pabuož naudas skreinīti, lykdams soka: «Tū naudu varēs pajemt un maldynuot tys, kas nūliks te septiņas golvas.» Naudu apkass, vacais aizguoja uz ustobu, atsagula gultā un pēc puors dīnom nūmyra. Dāls paglobuojis tāvu dūmoj, kai varātu pajemt naudu, jo vajag nūlikt septiņas golvas. Jam beja vysta un tai vystai septiņi cuoļīši, jis apgrīž cuoļīšim golvas un nūlīk rejā pi bolkas, kur beja aprokta naudas skreinīte, pajem naudu un maldynoj šū boltu dīn tū naudu.

P i e z ī m e. Arī Balodis Lazdonā uzrakstījis teiku, kur mirējs tēvs prasījis 7 cilvēku galvas, bet apmierinājies ar 7 cāļa galvām, kuŗas kalps solījis. Vēlāk kalps trakumā nokāvis savus 7 bērnus. (LP, V, 15. piez.). P. S.