Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

18. F. Apfelbaums Stendē, P. Kundziņa krājumā.

Senos laikos bija paraša mirstot naudu kaut kur paglabāt. Tā arī viens saimnieks, kas dzīvojis Dundagā, kādā rītā, slims būdams, sameklējis naudu un skaitījis. Viņa dēls, kas turpat atradies, to nomanījis, aiziet uz riju, uzlien uz ārdiem un gaida; kas notiks. Te arī ienāk viņa tēvs ar naudas podu, iekāpj rijas bedrē, pakašņā smiltis un tur paglabā naudu, sacīdams: «Šī nauda paglabāta uz trīs vīru dzīvībām.» Dēls to redzēdams un dzirdēdams saka: «Uz trīs zvirbuļu dzīvībām!» - «Uz trīs vīru dzīvībām!» - «Nē, uz trīs zvirbuļu dzīvībām!» Tēvs izbrīnījies nu saka: «Kungs, lai tava taisnība, bet tikai mani nesodi!» To teicis, tēvs aizgājis un drīz pēc tam nomiris. Pēc tēva nāves dēls nošauj trīs zvirbuļus, aiziet uz riju un paņem naudas podu.