Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

22. V. Akmentiņš Lubānas pagastā Zvidzienas apkārtnē. A. Aizsila kr.

Vīnc vacs vecs beis slims. Jam beis daudzi zalta naudis un niv jis dūmuojis, kur likt. Beidzūt pajēms naudu, a mozs puika nūzavērs, ka jis ar naudu aizīt un īt uz vacuo piuni. Tai puika uotri pa citom durovom laukā un aizskrējis jam pa prīkšu, uzruops uz sejis [sijas] un gaidējs. Vacais īzanas ar naudu, izrūks dūbi un naudu īliks īkšā un soks: «Kūrs nūliks te treis cilvāka golvis, tas lai pajam tū naudu.» Puika izdzierds nasoka tai, soka šitai: «Kas nūliks treis vistis golvis.» Vacais pagrūzējs golvu un dūmuojs, ka ar jo pats Dīvs runaj, atbildējs: «Lai nūtīk, kai augšējais soka.» Tod puika aizskrējis uz muoju un pasacējs vusu muotei: Tod tiuļen nūkovuši treis vistis un nūlikuši uz dūbis molis un pajāmuši zalta naudul.