Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu.

24. Brīvzemnieks Aizputē. «Sborņik». LP, VII, I, 1136, 3

Viens tēvs īsi priekš nāves apracis savu naudu rijas bedrē, sacīdams: «Naudu tas atradīs, kas te atvedīs sievu ar pieci bērniem!» Dēls ārdos iesaucies: «Būs diezgan ar melnu āzi!» Tēvs stīvējies: «Nekā, sievu ar pieci bērniem!» jo domājis, ka tas nav vis viņa dēls, bet velns. Dēls saturējies: «Nekā, melnu āzi!» Stīvējušies, stīvējušies, kamēr tad tēvs arī padevies atsacīdams: «Nu, tev jau arī vajaga labāki zināt! » Tēvs nomiris. Dēls atvedis uz riju melnu āzi, piesējis pie ārdiem un racis naudu. Naudu izdabūjis, gribējis paskatīties, kur viņa āzis. Bet no āža tikai āda vien atlikusies: pašu āzi bija paņēmis velns par naudu.