Vērsis apsolīts par naudu.

2. Augšsperis Jūdažos. «Balss, 1889 g., nr. 5. LP, VII, I, 1129, 3.

Reiz viena meita Mārgrieta ganījusi lopus ezera tuvumā, kur nauda esot bijusi paslēpta. Mārgrieta tad jokodama saukusi: «Naudiņ, naudiņ, nāc pie manis! es tev atdošu lielo vērsi. Te ezers tūliņ sācis stipri viļņot un krākt. Viņai izlicies, ka kāds mutulis griezdamies nācis uz malu. Pārbijusies viņa sākusi trenkt lopus projām. Tad mutulis vēlies atpakaļ un ezers palicis kluss.

No šā ezera uz ziemeļiem vienā dzelvē, kara pulkiem pa šo purvu pāri ejot, lāde naudas nogrimusi. Šo baltu dienu ļaudis sauc šo dzelvi par Naudas dzelvi.