Vērsis apsolīts par naudu.

3. A. Zilumkalns Bērzaunes Siliņos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1129, 4.

Netālu no Bērzaunes Apšu kalna ir tā sauktā Avotnīcas pļava. Šinī pļavā bijis agrāk avotiņš un avotiņā naudas muca. Bet to naudu tikai tad varējumu izņemt, kad ziedojumu kādu govi vai vērsi. Tad arī reiz viens sadomājis un vedis avotiņam govi apkārt, sacīdams: «Jā, naudas muciņ, celies, tad gosniņu atdošu!» Tūliņ tad nācis vilks, bet naudas muca izvēlusies avotiņa malā Par laimi, citi gani, ieraudzīdami vilku nākam, klieguši un rīdījuši to ar suņiem. Vilks griezies atpakaļ uz mežu un naudas muca atkal ievēlusies atpakaļ avotiņā.