Vērsis apsolās par naudu.

4. V. Strautiņš Mārcienā. Baltijas Vēstneša piel. 1893. g. nr. 46. LP, VII, I, 1129, 3.

Pie Mārcienas Patmalniekiem bijis liels avots. No tā reiz liela naudas muca izvēlusies. Ganu meita, to ieraudzīdama veļamies, vēlējusies: «Ak, kaut jel man tā muca bijusi, es par to atdotu savu melno vērsi!» Tūliņ muca arī pievēlusies meitenei To redzēdama, meitene ļoti izbijusies un bēdīgi izsaukusies: «Ak vai!» pie tam pārmezdama krustu. Bet tikko krusts bijis pārmests, muca skanēdama ievēlusies atpakaļ avotā.