Vērsis apsolīts par naudu.

6. Fr. Brīvzemnieks Ķeipenē. «Sborņik», 87, 69, 4. LP, VII, I, 1130, 8.

Pie Ķeipenes muižas ir neliels avotiņš, no kura izverd dzidrs teicams ūdens. Daudz gadu atpakaļ tur meitas ganījušas muižas lopus un, brokastu ēzdamas, pārrunājušas par to naudu, kas avotiņā. Viena ieteikusies: Tā jau veci ļaudis melš, ka avotiņā esot naudas pūrs, bet neviens tikai nevarot uzminēt kā tas no turienes izdabūjams.» Otra teikusi: «Ja es šo naudu varētu iegūt, labprāt atdotu divi labākos vēršus, kādi te pa visu ganāmo pulku vien ir!» Tā tūliņ viņas arī dzird: pūrs skanēdams izvēlas no avota. Bet nu arī tūdaļ ierauga: divi balti vilki skrien ganāmā pulkā. Meitas izbijušās un rīdījušas kliegdamas ar suņiem vilkus. Briesmīgie vilki gan aizskrējuši atpakaļ, bet naudas pūrs tūliņ arī nogrimis avota dibinā.