Vērsis parādās par naudu.

7. Ziemelis Trikātā. «Balss» 1889. g. nr. 24. LP, VII, I, 1131, 9.

Pustrešas verstis no Trikātas pils muižas uz Valmieras pusi (pretim Abula skolai) Abulā ir dziļums, ko par Cebulu sauc. Atvarā esot naudas šķirsts, ko neviens nevarot izvilkt. Reiz ganu meita, Abula līcī lopus ganīdama, sacījusi: «Nauda, nāc ārā, es došu tev divus melnus vēršus» Tikko meita izsacījusi šos vārdus, kad nauda sākusi nākt ārā un pienācis tik daudz kā siena gubas lielumā. Bet tajā pašā acumirklī divi vilki pieskrējuši un gribējuši nokost vēršus. Meitai bijis bail, ka vilki aiznesīšot kunga vēršus, un tāpēc sākusi kliegt. No meitas kliedziena vilki gan aizbēguši, bet nauda sagāzusies atvarā atpakaļ.