Vērsis parādās par naudu.

9. K. Streidiņš Jaunpiebalgā.

Jaunpiebalgas pagastā pie Vilku tilta atrodas Vālīšu purvs. Agrāk Vālīšu purvā dzīvojuši vilki. Vilkiem Vālīšu purvā bijusi naudas muca. Kādu dienu gans ganījis Vālīšu purva malā govis un kliedzis: «Nāc, naudī, es tev došu melno vērsi!» Tā pēc kāda laiciņa naudas muca vēlusies. Mucai līdzi nākuši vilki. Kad muca pievēlusies nie gana, vilki jau gribējuši klupt vērsim virsū, bet ganam palicis vērša žēl. Gans saucis: «Ej, naudiņa, atpakaļ, es tev nedošu melno vērsi!» Kad gans tā izteicis, tad muca ar naudu ievēlusies purvā žvadzēdama un vilki aizgājuši.