Vērsis parādās par naudu.

10. Arv. Porietis Graša pag. Latvju kultūras kr.

Vidzemē, Grašu pag. Liedzemnieku mājas ganībās atrodas tā saucamais Naudas ozols un blakus tam avotiņš. Agrākos laikos viena ganu meita ganījusi tur savus lopus un vienreiz, kad piegājusi pie avotiņa, sacījusi: «Kaut tagad no avotiņa iznākusi ārā muca naudas, es atdotu labāko vērsi no saviem lopiem!» Un tiešām, tikko viņa šos vārdus bijusi izrunājusi, no avotiņa dibena skanēdama sākusi pacelties naudas muca. Te nejauši viņa pametusi acis uz lopu pusi un ieraudzījusi, ka no tuvējiem krūmiem iznācis vilks tuvojies labākajam vērsim. Ieraudzīdama vilku, viņa sākusi visā galvā kliegt. Vilks sabijies un meties atpakaļ krūmos, bet arī naudas muca skanēdama nogrimusi atpakaļ avotiņā.