Vērsis apsolīts par naudu.

12. P. Abuls 1894. gadā.

Bānūžu pilskalns atrodas Bānūžu muižas, senāk sauktas Kudliņu muižas, mežā, pie Cieļupes, uz tās kreisā krasta. Netālu no pilskalna atrodas avots. Andrejs Grigors, dzimts bānūzietis, nostāstīja šādu teiku. Pils avotā esot nauda. Reiz gani ganījuši pie avota. Tie sacījuši, kad tā nauda nāktu augšā, šie būtu atdevuši vērsi. Akurāt bijusi muca ar naudu un uznākusi jau augšā. Tūliņ vilks nācis ņemt melno vērsi cieti. Tā tie gani sākuši kliegt, vilks aizbēdzis un nauda ar iegājusi atpakaļ, noskanējies vien. Nebūtu klieguši, tad naudu būtu dabūjuši. Avotu saucot par Svēto avotu. Ūdens avotā esot ļoti labs.

Pretī pilskalnam, muižas pusē, atrodoties Vīna avots, saukts arī Zelta avots. Pilskalnā pils esot bijusi, tādēļ kalnu saucot par pilskalnu. No pilskalna Bānūžu muiža atrodas uz austrumiem pusversti attālumā. Uz austrumu dienvidiem no pilskalna atrodas Jāņa kalns. Uz šī kalna atrodoties vēl tagad vecs liels ozols. Ļaudis stāstot, ka uz kalna, pie ozola ticis senāk upurēts. Lejā pie kalna, atrodoties Bānūžu ezers.