Vērsis apsolīts par naudu.

14. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz priekš ilgiem gadiem viens ganu zēns ganījis govis pie Pakulīšu ( Aumeisteru pagastā) mārka. Ganu zēns zinājis vecu laužu nostāstus, ka mārkā esot nogrimis naudas šķirsts. Gans pievedis pie mārka baltu vērsi, sitis ar rīksti pa ūdeni un skaitījis: «Naudī', naudī', nāc augšā, es tev došu baltu vērsi!» Kad ganu zēns trešo reizi vērsi ap mārku vedis, no mārka pacēlies naudas šķirsts. Šķirsta kājas bijušas jau redzamas, kad no tuvējā meža izskrējis vesels bars vilku un vēršam virsū. Gans sācis kliegt un vērsi žēlot. Kad pieskrējuši mājas cilvēki, vilki acu mirklī pazuduši un naudas šķirsts žvakstēdams nogrimis atpakaļ mārkā.