Vērsis parādās par naudu.

15. Skolēns P. Krievāns no 85 g. veca vecīša Jaunlaicenes Sudcalās.

Jaunlaicenes pagastā vienā dīķītī kaltējoties nauda. Esot gan izstaigājuši dažādi cilvēki, bet neviens nav neko atradis. Reiz tur zēni govis ganījuši. Pie lopiem bijuši divi melni vērši. Bijusi sestdiena. Abi zēni staigājuši gar dīķīti un domājuši, kā varētu dabūt to naudu. Abi nolauzuši rīkstes un sākuši pa ūdeni pikšināt, pie tam sacīdami: «Nāc, naudiņa, es atdošu melno vērsi!» Pieminot šos vārdus, naudas muca arī patiešām sākusi velties uz malu. Tikko izvēlusies laukā, divi vilki iznākuši no meža, saņēmuši vēršus ciet, kā jau bēgt prom. Te zēni sākuši kliegt. Vilki atlaiduši vēršus, bet nu arī nauda nav palikusi zēniem. Ja viņi būtu laiduši, lai vilki nes vēršus projām, tad būtu tikuši pie naudas.