Vērsis apsolits par naudu.

17. Alma Krieve Vec-Gulbenē.

Netālu no Krapas muižas (Gulbenes dr.) atrodas neliels kalns, ko sauc par Pilskalnu. Kalns ir apaudzis visādiem kokiem. Ziemeļu pusē no kalna iztek avotiņš, necik tālu sākās purvs. Reiz divi ganu meitas, Līze un Anna, ganījušas pie kalna lopus. Līze bijusi agri cēlusies, tāpēc tai uznācis miegs. Anna apsolījusies uzraudzīt lopus viena pati, bet Līze pie akmens apgulusies. Kad viņa uzmodusies, tad stāstījusi biedrenei sapni, ko tā redzējusi. Pie viņas pienācis vecītis un sacījis, lai paņemot melno vērsi un trīs reizes apvedot ap Pilskalna avotiņu, tad no avota izvelšoties muca ar zelta naudu. Anna, no prieka palēkdamās, saukusi: «Nu būs nauda, nu būs nauda!» Abas ganu meitas tūliņ skrējušas lopu barā, aplikušas jostu vērsim ap ragiem un vedušas trīs reizes avotiņam riņķī. Uzreiz no avota skanēdama izvēlusies muca. Meitas no prieka nezinājušas, ko darīt. Tās gribējušas i velt projām, kad redzot - no purva iznāk liels, pelēks vilks un metas melnajam vērsim virsū. Izbailēs viņas skrējušas lopiņam palīgā. Bet naudas muca iesaukusies: «Simtu gadu gulēju, vēl simtu gadu gulēšu!» un nogrimusi atpakaļ avotā.