Vērsis apsolīts par naudu.

18.O. Preiss no 60 g. v. O. Krieves Galgauskā.

Reiz ganu meita ganījusi govis pie Galgauskas kapu kalna. Te viņa ieraudzījusi kalna galā cilvēku, kas sācis ar viņu sarunāties. Viņš prasījis, lai dodot šim lielo brūno govi, tad dabūšot mucu zelta. Ganu meita bijusi mierā. Tūliņ govs nokritusi pie zemes kā beigta. Meita nobijusies un saukusi: «Man nevajaga tava zelta, dod atpakaļ manu govi!» Govs tūliņ palikusi vesela, bet no kalna sākusi velties naudas muca un ātri nogrimusi zemē.