Vērsis apsolīts par naudu.

20. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Ganu meita ganījusi govis ezera malā. Viena govs uzgājusi uz lēveņa un ēzdama gājusi uz ezera pusi. Kad govs bijusi netālu no ezera malas, tad uz ezera vidus pacēlies naudas šķirsts un peldējis uz to pusi, kur govs uz lēveņa ēdusi. Kad šķirsts piepeldējis pie malas, govs sākusi grimt. Ganu meita sākusi kliegt, vaimanāt un palīgā saukt. Kad saskrējuši palīgi un sākuši grimstošo govi uz sausuma vilkt, naudas šķirsts nogrimis atpakaļ ezerā. Govi izglābuši. Ja ganu meita būtu ļāvusi govij nogrimt, tad naudas šķirsts negrimtu atpakaļ dzelmē.